2019.07.19 Péntek, clock Nyitó oldal  |  Regisztráció |  Kedvencekhez  |  Általános üzletszabályzat  |  Impresszum
Nyitó oldal

KINGA Projekt PortálsmartPORTAL
Nemzeti Fejlesztési Terv - Gazdasági Versenyképesség Operatív Program - GVOP - 4.2.2. - Tartalomipari és közcélú tartalomszolgáltatás fejlesztése - pályázat
A KINGA portál a Nemzeti Fejlesztési Terv "Gazdasági Versenyképesség Operatív Program" GVOP - 4.2.2. "Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés" prioritásának támogatásával valósult meg 2006 és 2008 között.

A portált létrehozó projekt ismertetője


KINGA - KÖZCÉLÚ INTERNETES GEOFIZIKAI ADATSZOLGÁLTATÁS


A KINGA portált az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (ELGI) azonos nevű projektje hozta létre. A 2006 és 2008 között folyó munkák jelentős részben már felhalmozott kutatási tapasztalat, mérési adatmennyiség, könyvtári állomány korszerű interneten keresztüli bemutatását valósították meg.

A munka meghatározó eleme volt a meglehetősen heterogén adatrendszerek kísérőadatokkal való ellátása. A közel milliós tételszámú adatrendszerben való eligazodás lehetőségét egy 2007-ben, Sőrés László álta kidolgozott koncepció alapozta meg. A 19115 számú ISO szabvány geofizikai adatokra való kiterjesztésén, a hiearchizált kisérőadat-rendszer bevezetésén alapuló koncepció alapján egységes módon valósult meg az adatok és adatrendszerek kísérő adatokkal (meta-adatokkal) való ellátása. Az adatfeltöltés az ELGI szinte összes adatrendszerekkel foglakozó kutatójának munkájával készülhetett el.

A portál célja a közérdekű geofizikai információtömeg a jelenleginél sokkal hatékonyabb hasznosulása. A gazdasági hasznosulásának legfontosabb területe a környezetvédelem és környezetipar (beleértve a radioaktív hulladékok elhelyezésére irányuló munkákat), a vízbázis-védelem, a nyersanyagkutatás, a termálvíz-hasznosítás, a geotermikus erőművek telepítése, katasztrófavédelem, nagyberuházások előkészítése, csővezetékek korrózióvédelmi célú előkészítése és sok egyéb. A tudományos kutatás (általános földtani kutatás, magnetoszféra-kutatás, litoszféra-kutatás., CO2 elhelyezés, stb.) számára az adatrendszerek nem ismeretlenek, itt a hozzáférés megkönnyítésétől várjuk a hatékonyság növekedését.

A portálon látható információtömeg sokévtizedes kutatóintézeti munka eredménye. A projekt keretében készültek el a mérési adatok alapján szerkesztett paramétertérképek (Térképtár).

A projekt megvalósulását a GVOP-4.2.2-05/1.-2006-08-0007/4.0 számú támogatási szerződése tette lehetővé.

A portál szakmai részének kidolgozásában és megvalósításában az alábbi kollegák munkája volt meghatározó: 

név  feladat 
Banciu Gáborné adatfelvitel, adatellenőrzés
Csontos András  geomágneses obszervatóriumi adatok gondozása
Detzky Gergely pályázati anyag összeállítása, szerződés előkészítése
projekt adminisztráció, adattípus-ismertető

Füsi Balázs

adatrendezés, konverzió, adatkezelés, légi geofizikai, gravitációs-mágneses adatok gondozása 
Gömböcz Lajos  szeizmikus adatok gondozása 
Gulyás Ágnes  portál felületterv kidolgozása, légi geofizikai adatrendszer gondozása,
adattípus-ismertető
 
Heilig Balázs  geomágneses obszervatóriumi adatok gondozás (pulzációs mérések) 
Imre Gábor  paleomágneses adatok gondozása 
Jávorka Péterné  könyvtári állomány gondozása
Juhászné Tóth Zsuzsanna  ügyintézés 
Kis Márta  geodinamikai (extenzométeres) adatok gondozása
Kiss János   mágneses és gravitációs adatok gondozása, magasszintű kísérőadat-táblák feltöltése, a Térképtár térképeinek elkészítése
Kloska Károly  gravitációs hálózati adatok gondozása 
Kovács Attila Csaba  szeizmológiai adatok gondozása, adattípus-ismertető 
Kovács Péter  Eötvös-inga adatok gondozása, adattípus-ismertető
Laszlovszky Erzsébet szeizmikus adatok gondozása
Lendvay Pál  lyukszelvényezési (mélyfúrási-geofizikai) adatok gondozása, adattípus-ismertető 
Lukácsy József  szeizmikus adatok gondozása
Madarasi András  tellurikus, magnetotellurikus adatok gondozása, adattípus-ismertető 
Mészárosné Jelinek Beáta  könyvtári állomány gondozása, könyvtár-ismertető
Mártonné Szalay Emőke paleomágneses adatok gondozása, adattípus-ismertető 
Paszera György  adatrendezés, adatkezelés, ellenőrzés 
Pataky Péter  adatrendezés, adatkezelés, információtechnikai feladatok 
Sőrés László rendszerkoncepció, adatmodell, az adatfeltöltés irányítása, VESZ és TEM adatok gondozása, adattípus-ismertető, a Térképtár létrehozása
Strohmayer Jenőné  adatbevitel, adatfeltöltés
Szabados László  adatfeltöltés
Török István  szeizmológiai adatok gondozása 
Törökné Sinka Marianna  projekt adminisztráció, pénzügyi elszámolás 
Vértesy László projektkoncepció, projektkoordináció 
Zelei Tamás

információtechnikai feladatok

A portál információtechnikai megvalósítását az INTERCOMP Kft. végezte:

név feladat
Bakó Károly információtechnikai feladatok
Bakó Péter információtechnikai feladatok
Feurer Viktor információtechnikai feladatok
Geosits Lajos információtechnikai feladatok