2019.07.19 Péntek, clock Nyitó oldal  |  Regisztráció |  Kedvencekhez  |  Általános üzletszabályzat  |  Impresszum
Nyitó oldal

KINGA Projekt PortálsmartPORTAL
Nemzeti Fejlesztési Terv - Gazdasági Versenyképesség Operatív Program - GVOP - 4.2.2. - Tartalomipari és közcélú tartalomszolgáltatás fejlesztése - pályázat
A KINGA portál a Nemzeti Fejlesztési Terv "Gazdasági Versenyképesség Operatív Program" GVOP - 4.2.2. "Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés" prioritásának támogatásával valósult meg 2006 és 2008 között.

Geofizikai adat keresése


GEOFIZIKAI ADAT KERESÉSE

Ezen az oldalon a felhasználó interaktív térkép, illetve keresőablakok segítségével kérhet le adatokat a geofizikai adatbázisból. A kereséshez kérjük regisztráljon először (a regisztráció, illetve a portálhasználat ingyenes)!  Ez a lap tetején megjelenő Regisztráció fülre kattintva végezhető el. A regisztráció után (azonosítóval és jelszóval) a rendszerbe belépve azonnal kereshetünk és letölthetünk metaadatokat.

A portálon kereshető geofizikai adat(típus)ok (módszerek) rövid ismeretését az Adattípusok oldalon találhatjuk.
A keresett adatfajtát az egyes keresőablakok Adattípus listáiból választhatjuk ki. Az adatok hierarchizált rendben érhetők el: a Hierarchiaszint, illetve a Témakör megadásával pontosíthatjuk a keresett adatok körét.
 A kiválasztott geofizikai adatok beszerzési módjáról a kísérőadatokból tájékozódhatunk (Distribution) (általában a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalo (MBFH) keresztül igényelhetők a geofizikai adatok).

Figyelem: Az InternetExplorer8 használata esetén jelenleg (2009.07.23-) az interaktív térkép segítségével történő keresésnél, ha nem jön fel a térkép, akkor az Eszözök->Kompatibilitási nézet menüpontra kattintva érhető el mégis a térképes szolgáltatás (ennél az oldalnál az IE8 mindig visszakapcsol egy korábbi verzióra).

A felhasználó több féle úton kereshet a geofizikai mérések metaadatai közt.

A legegyszerűbb áttekintő változatot a GEOFIZIKAI FELMÉRTSÉGI TÉRKÉP készítő funkció biztosítja.

Az alábbi keresési lehetőségek érhetők el:

terkepeskereses.jpg
Keresés 
interaktív térkép segítségével

 kinga_szoveges_kereses.jpg
Keresés
metaadat / szöveg alapján

terkepkeszito_.jpg 

Geofizikai felmértségi térkép készítő 

A portál segítségével geofizikai felmértségi térképek készíthetők tetszőleges területre (a terület, adattípus és megjeleníteni kívánt háttérrétegek megadásával).
Az interaktív térképen az egyes objektumokra kattintva kérdezhetjük le a hozzájuk tartozó metaadatokat.

KINGA_KML1.jpg 

A geofizikai felmértségi adatok letölthetők KML formátumban és így megtekinthetők a GoogleEarth program segítségével nagyfelbontású űrfelvételeken. 

(A nagy adatmennyiségű állományok -- pl. lyukszelvényezés, szeizmika, gravitáció -- esetén egyszerre nem jelenik meg a teljes országos adatrendszer, hanem csak részterületekre zoomolva láthatók a geofizikai mérési helyek.)

 

Keresések

A térbeli keresés a metaadatokban lévő horizontális, vertikális és időbeli kiterjedés információk alapján (boundingBox, verticalExtent, temporalExtent), a szöveges keresés a metaadatokban lévő szövegek (title, abstract, keywords) alapján történik.

A kereséseket befolyásolja az aktuálisan kiválasztott adattípus (geofizikai módszer) és a hierarchia szint (geofizikai objektum, azaz 1 geofizikai mérés, vagy geofizikai objektumcsoport, pl. mérési kampány). Ezek megadásához külön kezelőszervek tartoznak.

A könnyebb áttekinthetőség miatt a keresések két felületen találhatók! A geofiizkai felmértségi térkép készítését külön oldal segíti elő.

Keresés az interaktív térképes felületen:

1. Térbeli keresés az interaktív térkép segítségével

  • A térképi műveletek közben a rendszer a kiválasztott területre térbeli keresést és képfrissítést végez. Ha a megjelenítendő elemek száma túl nagy, kérésre csak a megtalált elemek számát írja ki.
  • Térbeli keresés négyszög ablakkal
  • Térbeli keresés polygon lehatárolással

2. Térbeli keresés befoglaló koordináták segítségével: A felhasználó beírja a befoglaló négyszög koordinátáit, a rendszer megkeresi és megjeleníti a találati halmazt.

3. Adattípus (geofizikai módszer) szerinti keresés: listából választható adattípus (geofizikai módszer) szerinti keresés.

A találati lista külön ablakban jelenik meg! Az ott kijelölt tételek külön utasításra jeleníthetők meg a térképen (messzelátó)!
Az interaktív térképen megjelenített elemekről kattintással kérdezhetünk le információt! Az adatok a térképes oldal jobb oldalsó részén jelennek meg.

Keresés a meta / szöveges keresések felületén:

1. Keresés geofizikai módszer és metaadat típus szerint: a felhasználó legördülő listából választja ki a keresett geofizikai módszert, a jobb oldali listából pedig objektum [egyedi mérés vagy modell], (objektum) csoport [mérési kampány, projekt, adatbázis, grid, digitális térkép] és jelentés [jelentés, publikáció] kategóroiák közül választhat.
A keresés a blokk alatt elhelyezett gombra kattintva indul.

A keresés eredményét jelentő találati lista új ablakban jelenik meg.


2. Keresés metaadat attributumok alapján: kombinált keresés lehetőségét biztosító felület. Az üresen hagyott mezőkkel a kereső rendszer nem foglalkozik! A keresés előtt az és/vagy műveletet ki kell választani!
Keresési lehetőségek: 
 - a. hierarchiaszint listából történő kiválasztásával és/vagy azonosító megadásával
 - b. adattípus (geofizikai módszer) listából történő kiválasztásával és/vagy azonosító megadásával
 - c. horizontális kiterjedés (terület) numerikus megadásával (minimum és maximum megadása EOV koordinátákkal)
 - d. időintervallum/tartomány megadásával (kezdő és záró időpont, yyyymmdd alakban, pl. 20071231)
 - e. mélységintervallum megadásával (minimális és maximális mélység, azaz pozitív szám megadásával)
 - f. kulcsszó alaphán (a kulcsszó nyelvének megadásával)
A keresés a blokk alatt elhelyezett gombra kattintva indul.
A keresés eredményét jelentő találati lista új ablakban jelenik meg.

3. Keresés paraméter típus alapján: hatékony keresési eszköz bizonyos geofizikai mérési paraméterekkel jellemezhető mérések kiválasztására. Az adattípus valamint a fejléc-paraméter listából történő kiválasztása után az Érték ablakba beírandó értéket a mező jobb oldalán található piros kérdőjel szimbólumra kattintva előugró listából választhatjuk ki (a listákban az összes lehetséges érték megjelenik).
A keresés a blokk alatt elhelyezett gombra kattintva indul.
A keresés eredményét jelentő találati lista új ablakban jelenik meg. 

4. Keresés a teljes szövegben: megadott kifejezés keresése a teljes adatbázisban.
A keresés a blokk alatt elhelyezett gombra kattintva indul.
A keresés eredményét jelentő találati lista új ablakban jelenik meg.

5. Keresés XPath kifejezés alapján: Adatbázisműveletekben gyakorlott felhasználóknak ajánlott célratörő keresés.
A keresés a blokk alatt elhelyezett gombra kattintva indul.
A keresés eredményét jelentő találati lista új ablakban jelenik meg.

Találati halmaz megjelenítése: találati lista

1. Hypertext lista a találati halmazról hierarhia szintenként és módszerenként egységekbe fogalalva.
A keresés eredménye először hypertext listában jelenik meg új ablakban.
A lista legfelső sorában megjelenik az összes megtalált adat darabszáma (adatbázis találatok összesen). 100-as csomagokban kérhetők le az adatok. Csak az első 1000 találat kérhető le! 

2. A lista tetején megjelenő eszköz sor segítségével az alábbi műveletek végezhetők:

2.a Grafikus megjelenítés az interaktív térképen a hypertext listából kiválasztott elemekről. Indítás a lista tetején elhelyezett messszelátó ikon segítségével. A térképi megjelenítés hosszabb időt vehet igénybe!

     A térképen megjelenítendő elemek szimbóluma legördülő listából választható.
     Az interaktív térképen kattintással kérhetünk le információt a kiválasztott geofizikai mérésről!

2.b A találati listából kiválasztott elemek egy saját listába menthetők (Kijelöltek mentése listába)

2.c Az eltárolt listák visszakereshetők (Listák megjelenítése)

2.d Hypertext listából kijelölt összes elemről típusonként adatlekérés táblázatos formában (oszlopok: főbb meta és az összes header adat, sorok: 1 adat 1 sor: öszefoglalótáblázat).
A listák tartalma tömörített file-ban letölthető (Metaadatok letöltése zip formátumban): a letöltésre kerülő adatok kiválaszthatók (metaadat xml file-ként, és/vagy metaadat xsl stíluslap alapján, és/vagy összefoglalótáblázat az összes kiválasztott adatról xls/html/txt formátumban és/vagy csatolt file-ok.

3. Az egyes sorokra állva az alábbi műveletk végezhetők:

3.a Részletes szöveg megjelenítése a listából kiválasztott elemről xml, vagy html formátumban (meta és header adatok, link a kapcsolt grafikus elemekre (graphicOverview)), link a hierarchiában feljebb álló metaadat elemekre, információ az adatbeszerzésről.

3.b A meta és header adatok stíluslap szerinti megjelenítése a listából kiválasztott elemről (meta és header adatok, link a kapcsolt grafikus elemekre (graphicOverview)), link a hierarchiában feljebb álló metaadat elemekre, információ az adatbeszerzésről.

3.c Kapcsolt grafikus elemek (graphicOverview) megjelenítése külön ablakban

3.d Ugrási lehetőség az adathierarchiában felette, illetve alatta álló (szülő, illetve gyermek) objektumokhoz a metaadatokban elhelyezett linkek segítségével.

3.d Információ az adatok elérhetőségéről, jogosultságokról a metaadatokban elhelyezett linkek segítségével.

4. A térkép

Geofizikai felmértségi térkép készítő 

A portál segítségével geofizikai felmértségi térképek készíthetők tetszőleges területre (a terület, adattípus és megjeleníteni kívánt háttérrétegek megadásával).
Az interaktív térképen az egyes objektumokra kattintva kérdezhetjük le a hozzájuk tartozó metaadatokat.
A geofizikai felmértségi adatok letölthetők KML formátumban és így megtekinthetők a GoogleEarth program segítségével.

A kereséshez kérjük regisztráljon először (a regisztráció, illetve a portálhasználat ingyenes)!  Ez a lap tetején megjelenő Regisztráció fülre kattintva végezhető el. A regisztráció után (azonosítóval és jelszóval) a rendszerbe belépve azonnal kereshetünk és letölthetünk metaadatokat.

Keresés interaktív térkép segítségével

Keresés metaadat / szöveg alapján

Geofizikai felmértségi térkép készítő

Geofizikai felmértség KML formátum

Adatbeszerzés 

A kiválasztott geofizikai adatok beszerzési módjáról a kísérőadatokból tájékozódhatunk (Distribution információ).

A hatályos szabályozás szerint általában a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalon (MBFH) keresztül igényelhetők a geofizikai adatok.
Cím:
dr. Ó. Kovács Lajos főosztályvezető
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) Földtani és Adattári Főosztály
H-1145 Budapest Columbus u. 17-23.
Tel: +36 1 3731843 , fax: +36 1 3731840.
email: lajos.okovacs@mbfh.hu

Az adatok egy része szabadon elérhető és letölthető a portálról (monitoring mérések adatai kép formájában).

Utolsó frissítés: 2010.03.16.